شرایط و قوانین

آسازون، یک پلتفرم تخصصی راه اندازی وب سایت فروشگاهی، سازمانی، شرکتی، شخصی و... است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و موظف به پیروی از آنها است . بنابراین این مطلب را تا انتها مطالعه کنید در صورت پذیرش شرایط و قوانین، فرایند ثبت نام را ادامه دهید.تعهدات آسازون:هزینه و پرداخت سایت:


تمدید سایت:


در نهایت هدف ما همکاری با رضایت کامل طرفین است، بنابراین مطالعه دقیق این مطالب و پذیرش کامل آن بر عهده کاربران سایت است و ادامه فرایند ثبت نام به منظور پذیرش شروط و قوانین مورد نظر است.

با تشکر از شما همراهان گرانقدر، تیم آسازون