درباره ما

هلدینگ دیجیتال مارکتینگ آسازون؛ اولین سرویس شتابدهنده ی فروش

درباره آسازون

هلدینگ دیجیتال مارکتینگ آسازون به عنوان اولین سرویس شتابدهنده ی فروش، ارایه دهنده روش هایی موثر برای افزایش فروش است.

برخی از روش های ارایه شده توسط هلدینگ دیجیتال مارکتینگ آسازون، عبارتند از:

ارایه خدمات SEO

ارایه اپلیکیشن

ارایه باشگاه مشتریان

راه اندازی سایت های فروشگاهی، شرکتی، سازمانی، شخصی

راه اندازی سایت اختصاصی

سرویس همکاری در فروش

پشتیبانی و مشاوره رایگان در حوزه دیجیتال مارکتینگ