تعرفه طراحی تولید محتوا

در بازاریابی محتوا، تولید محتوا یکی از ارکان بسیار مهم به شمار میرود. تولید محتوا شامل انواع مختلفی ست که بصورت متنی، تصویری و ویدیویی انجام خواهد شد که هر کدام از آنها میتواند تاثیر بسزایی در جذب مخاطب و مشتری داشته باشد. تولید محتوا در بسترهای مختلف از جمله: وبسایت، شبکه های اجتماعی و.. انجام میشود.

جذب مشتری

تولید محتوا آنلاین میتواند ۶۰ ٪ مخاطبان و مشتریان جدید را با کسب وکارتان آشنا و به استفاده از خدماتتان ترغیب کند.

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی ۷۰٪ هزینه کمتری نسبت به بازاریابی سنتی دارد.

تولید محتوای ویدیویی

محتوای ویدیویی میتواند پیامتان را به سادگی به مخاطبانتان منتقل کند.

تولید محتوای تصویری

تبلیغات و محتوای تصویری میتواند باعث شود مخاطب تبلیغات شما را به خاطر بسپارد.

تعرفه فیلم برداری و عکس برداری
عنوان

 • امکانات
 • تصویر برداری محیطی(در فضای باز)از محصول

  تصویر برداری محیطی(در فضای باز)از محصول

 • صویر برداری محیطی(در فضای باز)از

  تصویر برداری محیطی(در فضای باز)از مدل

 • تصویر برداری مینیمال با استفاده از الیت

  تصویر برداری مینیمال با استفاده از الیت باکس

 • فیلم برداری محیطی(در فضای باز)از

  فیلم برداری محیطی(در فضای باز)از محصول

 • فیلم برداری محیطی(در فضای باز)از مدل

  فیلم برداری محیطی(در فضای باز)از مدل

 • تصویر برداری هوایی

  تصویر برداری هوایی

 • عنوان

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • تصویر برداری محیطی(در فضای باز)از محصول به ازای هر شات عکس( صحیح)

 • تصویر برداری محیطی(در فضای باز)از مدل به ازای هر شات عکس( صحیح)

 • تصویر برداری مینیمال با استفاده از لایت باکس به ازای هر شات عکس( صحیح)

 • فیلم برداری محیطی(در فضای باز)از محصول به ازای هر ویدئو (عکس) صحیح 30 ثانیه ای

 • فیلم برداری محیطی(در فضای باز)از مدل به ازای هر ویدئو (عکس) صحیح 30 ثانیه ای

 • تصویر برداری هوایی به ازای هر ویدئو (عکس) صحیح 180 ثانیه ای

 • جزئیات
 • به ازای هر شات عکس( صحیح)
 • به ازای هر شات عکس( صحیح)
 • به ازای هر شات عکس( صحیح)
 • به ازای هر ویدئو (عکس) صحیح 30 ثانیه ای
 • به ازای هر ویدئو (عکس) صحیح 30 ثانیه ای
 • به ازای هر ویدئو (عکس) صحیح 180 ثانیه ای
 • قیمت (تومان)
 • 54,000
 • 72,000
 • 72,000
 • 228,000
 • 250,000
 • 520,000

 • مبالغ جدول بالا جدای هزینه های آفیش و اجاره میباشد.

  دستمزد آفیش یک روزه به ازای یک لوکیشن به همراه دوربین فیلم برداری و تصویر برداری و اپراتور 1،۸۰۰،۰۰۰ تومان

  دستمزد آفیش یک روزه به ازای دو لوکیشن به همراه دوربین فیلم برداری و تصویر برداری و اپراتور 2،20۰،۰۰۰ تومان

  دستمزد آفیش یک روزه به ازای سه لوکیشن به همراه دوربین فیلم برداری و تصویر برداری و اپراتور 3،0۰۰،۰۰۰ تومان

  اجاره لایت باکس برای تصویر برداری صنعتی ۴۰۰،۰۰۰ تومان

  اجاره پرنده برای فیلم بردار ی هوایی ۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان

  نکته:هزینه آفیش و اجاره ها به صورت جداگانه محاسبه میگردند
  نکته:تصاویر صحیح با تنظیم نور تحویل مشتری داده میشود
  نکته:فیلم برداری ها به صورت تصاویر خام تحویل مشتری میگردد و برای تدوین به ازای هر یک دقیقه مبلغ 8۰۰،۰۰۰ الی 2،5۰۰،۰۰۰ تومان با توجه به فیلم دریافت میگردد.

  طراحی پست اینستاگرام
  عنوان

 • امکانات
 • پست تک اسلایدی

  پست تک اسلایدی

 • پست ۳ اسلایدی

  پست ۳ اسلایدی

 • تعرفه طراحی پست پازل ۳ قسمتی

  تعرفه طراحی پست پازل ۳ قسمتی

 • تعرفه طراحی ویدیو

  تعرفه طراحی ویدیو ۱ دقیقه ای فتو ویدئو

 • عنوان

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • پست تک اسلایدی

 • پست ۳ اسالیدی

 • تعرفه طراحی پست پازل ۳ قسمتی

 • تعرفه طراحی ویدیو ۱ دقیقه ای فتو ویدئو

 • زمان تحویل
 • ۲ روز کاری
 • ۲ روز کاری
 • ۳ روز کاری
 • ۵ روز کاری
 • قیمت (تومان)
 • 4۰,۰۰۰ الی 7۰,۰۰۰
 • 9۰,۰۰۰ الی ۱2۰,۰۰۰
 • 20۰,۰۰۰
 • 47۰,۰۰۰

 • هزینه ها برای پیج هایی که به صورت منظم حداقل 10 طراحی در ماه دارند ، طراحی پست آن ها را واگذار کنند با 15 درصد تخفیف در صورت تصویه ابتدای ماه محاسبه میشود.

  طراحی استوری اینستاگرام
  عنوان

 • امکانات
 • استوری عکس

  استوری عکس

 • ویدئو استوری

  ویدئو استوری

 • عنوان

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • استوری عکس

 • ویدئو استوری

 • زمان تحویل
 • ۲ روز کاری
 • ۵ روز کاری
 • قیمت (تومان)
 • 4۵,۰۰۰ الی 10,۰۰۰
 • 25۰,۰۰۰

 • هزینه ها برای پیج هایی که به صورت منظم حداقل 10 طراحی در ماه دارند ، طراحی استوری آن ها را واگذار کنند با 15 درصد تخفیف در صورت تصویه ابتدای ماه محاسبه میشود.

  طراح های چاپی
  عنوان

 • امکانات
 • طراحی بنر

  طراحی بنر هر یک متر مربع

 • طراحی کارت ویزیت یک رو

  طراحی کارت ویزیت یک رو

 • طراحی کارت ویزیت دو رو

  طراحی کارت ویزیت دو رو

 • طراحی بروشور سه لت

  طراحی بروشور سه لت

 • طراحی مهر

  طراحی مهر (متنی)

 • پوسترA4 و A5

  پوستر A4 و A5

 • سربرگ

  سربرگ

 • پاکت نامه

  پاکت نامه

 • عنوان

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • طراحی بنر هر یک متر مربع

 • طراحی کارت ویزیت یک رو

 • طراحی کارت ویزیت دو رو

 • طراحی بروشور سه لت

 • طراحی مهر (متنی)

 • پوستر A4 و A5

 • سربرگ

 • پاکت نامه

 • جزئیات
 • ۲ روز کاری
 • ۲ روز کاری
 • ۳ روز کاری
 • ۳ روز کاری
 • ۴ روز کاری
 • ۲ روز کاری
 • ۳ روز کاری
 • ۳ روز کاری
 • قیمت (تومان)
 • 100,۰۰۰
 • 100,۰۰۰
 • 170,۰۰۰
 • 270,۰۰۰
 • 100,۰۰۰
 • 200,۰۰۰
 • 190,۰۰۰
 • 230,۰۰۰
 • طراحی لوگو
  عنوان

 • امکانات
 • لوگو تصویری

  لوگو تصویری

 • تایپوگرافی

  تایپوگرافی

 • عنوان

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • لوگو تصویری

 • تایپوگرافی

 • زمان تحویل
 • ۵ روز کاری
 • ۱۰ روز کاری
 • قیمت (تومان)
 • 540,۰۰۰ الی 1,0۰۰,۰۰۰
 • 1,0۰۰,۰۰۰ الی ۲,8۰۰,۰۰۰
 • موشن گرافیک و تیزر
  عنوان

 • امکانات
 • موشن 1 دقیقه ای بدون استخوان سازی

  موشن 1 دقیقه ای بدون استخوان سازی

 • موشن 1 دقیقه ای متحرک

  موشن 1 دقیقه ای متحرک

 • عنوان

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • موشن 1 دقیقه ای بدون استخوان سازی

 • موشن 1 دقیقه ای متحرک

 • زمان تحویل
 • ۱۶ روز کاری
 • ۲۷ روز کاری
 • قیمت (تومان)
 • ۱,9۰۰,۰۰۰ الی ۲,8۰۰,۰۰۰
 • 5,5۰۰,۰۰۰ الی 11,۵۰۰,۰۰۰
 • طراحی استکیر واتس اپ
  عنوان

 • امکانات
 • هر عدد متنی

  هر عدد متنی

 • هر عدد تصویری

  هر عدد تصویری

 • عنوان

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • هر عدد متنی

 • هر عدد تصویری

 • زمان تحویل
 • ۳ روز کاری
 • ۳ روز کاری
 • قیمت (تومان)
 • 30,۰۰۰
 • 4۵,۰۰۰