هزینه سئو سایت

سئو سایت بهترین روشی است که میتوانید برای افزایش رتبه در نتایج موتورهای جست و جو (serp) از آن استفاده کنید.
اگر تصمیم دارید یک سرمایه گذاری انجام دهید، به شما سئو را پیشنهاد می کنیم. زیرا بهینه سازی سایت یک سرمایه گذاری است که پس از مدتی سود آن را با فروش فوق العاده در سایتتان دریافت می کنید.
خدمات سئوی سایتتان را بدون هیچ شکی به تیم آسازون بسپارید، تا در عرض چند ماه شما را با موثرترین و پرفروش ترین کلمات به صفحه اول گوگل برسانیم.

نمایش بیشتر سایت شما

پلن سئو باعث نمایش سایت شما در نتایج اولیه ی گوگل می شود.

دسترسی آسان

مشتریان راحت تر و سریع تر قادر به پیدا کردن فروشگاه و محصولاتتان می شوند.

رشد فروش

افزایش تعداد مشتریان و در نتیجه افزایش راندمان فروش

اعتبار برند

افزایش اعتماد کاربر نسبت به برند شما.

پلن ها

 • امکانات
 • بهینه سازی مطلب

  بهینه سازی مطلب

 • بهبود سایت

  بهبود ظاهر و گرافیک سایت

 • بهبود دسترسی و تجربه ی کاربر

  بهبود دسترسی و تجربه ی کاربر

 • افزایش راندمان فروش

  افزایش راندمان فروش

 • مشاوره ی مارکتینگ رایگان

  مشاوره ی مارکتینگ رایگان

 • تحلیل و آپدیت محتوا های قبلی

  تحلیل و آپدیت محتوا های قبلی

 • بررسی و تحلیل سئو سایت

  بررسی و تحلیل سئو سایت

 • تضمین افزایش کلیک به صورت روزانه

  تضمین افزایش کلیک به صورت روزانه

 • مشاوره ی رایگان در انتخاب کلید واژه

  مشاوره ی رایگان در انتخاب کلید واژه

 • سئو داخلی تمامی صفحات

  سئو داخلی تمامی صفحات

 • سئو خارجی و جذب ترافیک حداکثری

  سئو خارجی و جذب ترافیک حداکثری

 • کسب رتبه روی کلید واژه ی موثر

  کسب رتبه روی کلید واژه ی موثر

 • حداکثر محتوا در سایت

  حداکثر بارگذاری محتوا در سایت

 • حداکثر محتوا در شبکه های اجتماعی

  حداکثر بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی

 • میزان اثر بخشی بر سئو و بازدید

  میزان اثر بخشی بر سئو و بازدید

 • پلن ها

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • بهینه سازی مطلب

  بهینه سازی مطلب

 • بهبود ظاهر و گرافیک سایت

  بهبود ظاهر و گرافیک سایت

 • بهبود دسترسی و تجربه ی کاربر

  بهبود دسترسی و تجربه ی کاربر

 • افزایش راندمان فروش

  افزایش راندمان فروش

 • مشاوره ی مارکتینگ رایگان

  مشاوره ی مارکتینگ رایگان

 • تحلیل و آپدیت محتوا های قبلی

  تحلیل و آپدیت محتوا های قبلی

 • بررسی و تحلیل سئو سایت

  بررسی و تحلیل سئو سایت

 • تضمین افزایش کلیک به صورت روزانه

  تضمین افزایش کلیک به صورت روزانه

 • مشاوره ی رایگان در انتخاب کلید واژه

  مشاوره ی رایگان در انتخاب کلید واژه

 • سئو داخلی تمامی صفحات

  سئو داخلی تمامی صفحات

 • سئو خارجی و جذب ترافیک حداکثری

  سئو خارجی و جذب ترافیک حداکثری

 • کسب رتبه روی کلید واژه ی موثر

  کسب رتبه روی کلید واژه ی موثر

 • حداکثر محتوا در سایت

  حداکثر بارگذاری محتوا در سایت

 • حداکثر محتوا در شبکه های اجتماعی

  حداکثر بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی

 • میزان اثر بخشی بر سئو و بازدید

  میزان اثر بخشی بر سئو و بازدید

 • پلن اول
  1,000,000 تومان
  ماهانه
 • حداکثر 15 محتوا
 • حداکثر 15 محتوا
 • 40 %
 • پلن ها

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • بهینه سازی مطلب

  بهینه سازی مطلب

 • بهبود ظاهر و گرافیک سایت

  بهبود ظاهر و گرافیک سایت

 • بهبود دسترسی و تجربه ی کاربر

  بهبود دسترسی و تجربه ی کاربر

 • افزایش راندمان فروش

  افزایش راندمان فروش

 • مشاوره ی مارکتینگ رایگان

  مشاوره ی مارکتینگ رایگان

 • تحلیل و آپدیت محتوا های قبلی

  تحلیل و آپدیت محتوا های قبلی

 • بررسی و تحلیل سئو سایت

 • تضمین افزایش کلیک به صورت روزانه

  تضمین افزایش کلیک به صورت روزانه

 • مشاوره ی رایگان در انتخاب کلید واژه

  مشاوره ی رایگان در انتخاب کلید واژه

 • سئو داخلی تمامی صفحات

  سئو داخلی تمامی صفحات

 • سئو خارجی و جذب ترافیک حداکثری

  سئو خارجی و جذب ترافیک حداکثری

 • کسب رتبه روی کلید واژه ی موثر

  کسب رتبه روی کلید واژه ی موثر

 • حداکثر محتوا در سایت

  حداکثر بارگذاری محتوا در سایت

 • حداکثر محتوا در شبکه های اجتماعی

  حداکثر بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی

 • میزان اثر بخشی بر سئو و بازدید

  میزان اثر بخشی بر سئو و بازدید

 • پلن دوم
  پرفروش
  1,800,000 تومان
  ماهانه
 • حداکثر 20 محتوا
 • حداکثر 20 محتوا
 • 60 %
 • پلن ها

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • بهینه سازی مطلب

  بهینه سازی مطلب

 • بهبود ظاهر و گرافیک سایت

  بهبود ظاهر و گرافیک سایت

 • بهبود دسترسی و تجربه ی کاربر

  بهبود دسترسی و تجربه ی کاربر

 • افزایش راندمان فروش

  افزایش راندمان فروش

 • مشاوره ی مارکتینگ رایگان

  مشاوره ی مارکتینگ رایگان

 • تحلیل و آپدیت محتوا های قبلی

  تحلیل و آپدیت محتوا های قبلی

 • بررسی و تحلیل سئو سایت

  بررسی و تحلیل سئو سایت

 • تضمین افزایش کلیک به صورت روزانه

  تضمین افزایش کلیک به صورت روزانه

 • مشاوره ی رایگان در انتخاب کلید واژه

  مشاوره ی رایگان در انتخاب کلید واژه

 • سئو داخلی تمامی صفحات

  سئو داخلی تمامی صفحات

 • سئو خارجی و جذب ترافیک حداکثری

  سئو خارجی و جذب ترافیک حداکثری

 • کسب رتبه روی کلید واژه ی موثر

  کسب رتبه روی کلید واژه ی موثر

 • حداکثر محتوا در سایت

  حداکثر بارگذاری محتوا در سایت

 • حداکثر محتوا در شبکه های اجتماعی

  حداکثر بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی

 • میزان اثر بخشی بر سئو و بازدید

  میزان اثر بخشی بر سئو و بازدید

 • پلن سوم
  4,600,000 تومان
  ماهانه
 • ۱۰ کلیدواژه
 • حداکثر 25 محتوا
 • حداکثر 25 محتوا
 • 100 %
 • پلن ها

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • بهینه سازی مطلب

  بهینه سازی مطلب

 • بهبود ظاهر و گرافیک سایت

  بهبود ظاهر و گرافیک سایت

 • بهبود دسترسی و تجربه ی کاربر

  بهبود دسترسی و تجربه ی کاربر

 • افزایش راندمان فروش

  افزایش راندمان فروش

 • مشاوره ی مارکتینگ رایگان

  مشاوره ی مارکتینگ رایگان

 • تحلیل و آپدیت محتوا های قبلی

  تحلیل و آپدیت محتوا های قبلی

 • بررسی و تحلیل سئو سایت

  بررسی و تحلیل سئو سایت

 • تضمین افزایش کلیک به صورت روزانه

  تضمین افزایش کلیک به صورت روزانه

 • مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

  مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

 • سئو داخلی تمامی صفحات

  سئو داخلی تمامی صفحات

 • سئو خارجی و جذب ترافیک حداکثری

  سئو خارجی و جذب ترافیک حداکثری

 • کسب رتبه روی کلید واژه ی موثر

  کسب رتبه روی کلید واژه ی موثر

 • حداکثر محتوا در سایت

  حداکثر بارگذاری محتوا در سایت

 • حداکثر محتوا در شبکه های اجتماعی

  حداکثر بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی

 • میزان اثر بخشی بر سئو و بازدید

  میزان اثر بخشی بر سئو و بازدید

 • پلن چهارم
  9,900,000 تومان
  ماهانه
 • ۲۰ کلیدواژه
 • حداکثر ۳۰ محتوا
 • حداکثر ۳۰ محتوا
 • 100 %

 • پلن ها ۴ ماهه می باشند و پرداخت بصورت ماهیانه می باشد.