هزینه سئو سایت

سئو سایت بهترین روشی است که میتوانید برای افزایش رتبه در نتایج موتورهای جست و جو (serp) از آن استفاده کنید.
اگر تصمیم دارید یک سرمایه گذاری انجام دهید، به شما سئو را پیشنهاد می کنیم. زیرا بهینه سازی سایت یک سرمایه گذاری است که پس از مدتی سود آن را با فروش فوق العاده در سایتتان دریافت می کنید.
خدمات سئوی سایتتان را بدون هیچ شکی به تیم آسازون بسپارید، تا در عرض چند ماه شما را با موثرترین و پرفروش ترین کلمات به صفحه اول گوگل برسانیم.

نمایش بیشتر سایت شما

پلن سئو باعث نمایش سایت شما در نتایج اولیه ی گوگل می شود.

دسترسی آسان

مشتریان راحت تر و سریع تر قادر به پیدا کردن فروشگاه و محصولاتتان می شوند.

رشد فروش

افزایش تعداد مشتریان و در نتیجه افزایش راندمان فروش

اعتبار برند

افزایش اعتماد کاربر نسبت به برند شما.

پلن ها

 • امکانات
 • تحلیل و بررسی رقبا

  تحلیل و بررسی رقبا

 • شناخت بازار و مشتریان هدف

  شناخت بازار و مشتریان هدف

 • تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار

  تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار

 • تدوین استراتژی تولید محتوا

  تدوین استراتژی تولید محتوا

 • تدوین استراتژی لینک سازی خارجی

  تدوین استراتژی لینک سازی خارجی

 • تدوین استراتژی لینک سازی داخلی

  تدوین استراتژی لینک سازی داخلی

 • آنالیز و بهبود دسترسی و تجربه کاربری

  آنالیز و بهبود دسترسی و تجربه کاربری

 • آنالیز و بهبود ظاهر و گرافیک سایت

  آنالیز و بهبود ظاهر و گرافیک سایت

 • بررسی و آپدیت محتوای قبلی

  بررسی و آپدیت محتوای قبلی

 • مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

  مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

 • بهبود رتبه صفحات سایت

  بهبود رتبه صفحات سایت

 • تمرکز روی تعداد کلید واژه خاص

  تمرکز روی تعداد کلید واژه خاص

 • بهینه سازی داخلی تمامی صفحات

  بهینه سازی داخلی تمامی صفحات

 • بهینه سازی و سئو تصویر و ویدیو

  بهینه سازی و سئو تصویر و ویدیو

 • بهینه سازی مپ وبسایت

  بهینه سازی مپ وبسایت

 • مشاوره و تضمین افزایش کلیک

  مشاوره و تضمین افزایش کلیک

 • آنالیز ماهانه سئو سایت و گزارش دهی

  آنالیز ماهانه سئو سایت و گزارش دهی

 • پلن ها

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • تحلیل و بررسی رقبا

  تحلیل و بررسی رقبا

 • شناخت بازار و مشتریان هدف

  شناخت بازار و مشتریان هدف

 • تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار

  تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار

 • تدوین استراتژی تولید محتوا

  تدوین استراتژی تولید محتوا

 • تدوین استراتژی لینک سازی خارجی

  تدوین استراتژی لینک سازی خارجی

 • تدوین استراتژی لینک سازی داخلی

  تدوین استراتژی لینک سازی داخلی

 • آنالیز و بهبود دسترسی و تجربه کاربری

  آنالیز و بهبود دسترسی و تجربه کاربری

 • آنالیز و بهبود ظاهر و گرافیک سایت

  آنالیز و بهبود ظاهر و گرافیک سایت

 • بررسی و آپدیت محتوای قبلی

  بررسی و آپدیت محتوای قبلی

 • مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

  مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

 • بهبود رتبه صفحات سایت

  بهبود رتبه صفحات سایت

 • تمرکز روی تعداد کلید واژه خاص

  تمرکز روی تعداد کلید واژه خاص

 • بهینه سازی داخلی تمامی صفحات

  بهینه سازی داخلی تمامی صفحات

 • بهینه سازی و سئو تصویر و ویدیو

  بهینه سازی و سئو تصویر و ویدیو

 • بهینه سازی مپ وبسایت

  بهینه سازی مپ وبسایت

 • مشاوره و تضمین افزایش کلیک

  مشاوره و تضمین افزایش کلیک

 • آنالیز ماهانه سئو سایت و گزارش دهی

  آنالیز ماهانه سئو سایت و گزارش دهی

 • پلن اول
  1,000,000 تومان
  ماهانه
 • (۴ محتوا درماه)
 • پلن ها

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • تحلیل و بررسی رقبا

  تحلیل و بررسی رقبا

 • شناخت بازار و مشتریان هدف

  شناخت بازار و مشتریان هدف

 • تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار

  تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار

 • تدوین استراتژی تولید محتوا

  تدوین استراتژی تولید محتوا

 • تدوین استراتژی لینک سازی خارجی

  تدوین استراتژی لینک سازی خارجی

 • تدوین استراتژی لینک سازی داخلی

  تدوین استراتژی لینک سازی داخلی

 • آنالیز و بهبود دسترسی و تجربه کاربری

  آنالیز و بهبود دسترسی و تجربه کاربری

 • آنالیز و بهبود ظاهر و گرافیک سایت

  آنالیز و بهبود ظاهر و گرافیک سایت

 • بررسی و آپدیت محتوای قبلی

  بررسی و آپدیت محتوای قبلی

 • مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

  مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

 • بهبود رتبه صفحات سایت

  بهبود رتبه صفحات سایت

 • تمرکز روی تعداد کلید واژه خاص

  تمرکز روی تعداد کلید واژه خاص

 • بهینه سازی داخلی تمامی صفحات

  بهینه سازی داخلی تمامی صفحات

 • بهینه سازی و سئو تصویر و ویدیو

  بهینه سازی و سئو تصویر و ویدیو

 • بهینه سازی مپ وبسایت

  بهینه سازی مپ وبسایت

 • مشاوره و تضمین افزایش کلیک

  مشاوره و تضمین افزایش کلیک

 • آنالیز ماهانه سئو سایت و گزارش دهی

  آنالیز ماهانه سئو سایت و گزارش دهی

 • پلن دوم
  پرفروش
  1,800,000 تومان
  ماهانه
 • (8 محتوا درماه)
 • (5 لینک درماه)
 • ۱ کلیدواژه خاص
 • پلن ها

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • تحلیل و بررسی رقبا

  تحلیل و بررسی رقبا

 • شناخت بازار و مشتریان هدف

  شناخت بازار و مشتریان هدف

 • تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار

  تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار

 • تدوین استراتژی تولید محتوا

  تدوین استراتژی تولید محتوا

 • تدوین استراتژی لینک سازی خارجی

  تدوین استراتژی لینک سازی خارجی

 • تدوین استراتژی لینک سازی داخلی

  تدوین استراتژی لینک سازی داخلی

 • آنالیز و بهبود دسترسی و تجربه کاربری

  آنالیز و بهبود دسترسی و تجربه کاربری

 • آنالیز و بهبود ظاهر و گرافیک سایت

  آنالیز و بهبود ظاهر و گرافیک سایت

 • بررسی و آپدیت محتوای قبلی

  بررسی و آپدیت محتوای قبلی

 • مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

  مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

 • بهبود رتبه صفحات سایت

  بهبود رتبه صفحات سایت

 • تمرکز روی تعداد کلید واژه خاص

  تمرکز روی تعداد کلید واژه خاص

 • بهینه سازی داخلی تمامی صفحات

  بهینه سازی داخلی تمامی صفحات

 • بهینه سازی و سئو تصویر و ویدیو

  بهینه سازی و سئو تصویر و ویدیو

 • بهینه سازی مپ وبسایت

  بهینه سازی مپ وبسایت

 • مشاوره و تضمین افزایش کلیک

  مشاوره و تضمین افزایش کلیک

 • آنالیز ماهانه سئو سایت و گزارش دهی

  آنالیز ماهانه سئو سایت و گزارش دهی

 • پلن سوم
  4,600,000 تومان
  ماهانه
 • (۱۲ محتوا درماه)
 • (۱۰ لینک درماه)
 • (۳ کلیدواژه خاص)
 • پلن ها

  اول مقایسه و بعد انتخاب نمایید

 • امکانات
 • تحلیل و بررسی رقبا

  تحلیل و بررسی رقبا

 • شناخت بازار و مشتریان هدف

  شناخت بازار و مشتریان هدف

 • تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار

  تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار

 • تدوین استراتژی تولید محتوا

  تدوین استراتژی تولید محتوا

 • تدوین استراتژی لینک سازی خارجی

  تدوین استراتژی لینک سازی خارجی

 • تدوین استراتژی لینک سازی داخلی

  تدوین استراتژی لینک سازی داخلی

 • آنالیز و بهبود دسترسی و تجربه کاربری

  آنالیز و بهبود دسترسی و تجربه کاربری

 • آنالیز و بهبود ظاهر و گرافیک سایت

  آنالیز و بهبود ظاهر و گرافیک سایت

 • بررسی و آپدیت محتوای قبلی

  بررسی و آپدیت محتوای قبلی

 • مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

  مشاوره رایگان در انتخاب کلید واژه

 • بهبود رتبه صفحات سایت

  بهبود رتبه صفحات سایت

 • تمرکز روی تعداد کلید واژه خاص

  تمرکز روی تعداد کلید واژه خاص

 • بهینه سازی داخلی تمامی صفحات

  بهینه سازی داخلی تمامی صفحات

 • بهینه سازی و سئو تصویر و ویدیو

  بهینه سازی و سئو تصویر و ویدیو

 • بهینه سازی مپ وبسایت

  بهینه سازی مپ وبسایت

 • مشاوره و تضمین افزایش کلیک

  مشاوره و تضمین افزایش کلیک

 • آنالیز ماهانه سئو سایت و گزارش دهی

  آنالیز ماهانه سئو سایت و گزارش دهی

 • پلن چهارم
  9,900,000 تومان
  ماهانه
 • (براساس استراتژی)
 • (براساس استراتژی)
 • (براساس استراتژی)

 • پلن ها ۴ ماهه می باشند و پرداخت بصورت ماهیانه می باشد.